Съобщение

По решение на УС на ПОБФБ от 09.08.2014 г, във връзка с подготовка за провеждане на Общо събрание и актуализиране на регистъра на членовете на организацията, заявления за членство в ПОБФБ подадени след 09.08.2014 г., ще бъдат разглеждани след провеждане на събранието в сроковете определени в чл. 25 ал. 3 от устава на ПОБФБ.

-- УС на ПОБФБ
blog comments powered by Disqus